Protecció de dades

Qui és el Responsable del Tractament de les vostres dades personals?

  • Responsable del Tractament:CLUB PATÍ INDEPENDENT 8 RODES (nom comercial CPI LA SAGRERA)
  • I.F :G65424640
  • Adreça:Hondures, 2, 08027, BARCELONA
  • Correu electrònic:info@cpisagrera.cat
  • Contacte del Delegat de Protecció de Dades: info@cpisagrera.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades proporcionades al formulari de contacte es faran servir única i exclusivament per atendre les consultes de l’Usuari i mantenir-lo informat sobre l’actualitat i els serveis del CPI LA SAGRERA, en cas d’autorització expressa per a aquesta darrera finalitat.

Es possible que a la nostra pàgina web existeixin formularis als que es recullin les vostres dades per a finalitats concretes. En aquestes circumstàncies s’estarà a les condicions especifiques aplicables a cada cas.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’emplenar els espais marcats com a “obligatoris”. No complimentar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que el CPI LA SAGRERA no pugui atendre les vostres sol·licituds i, en conseqüència, el CPI LA SAGRERA quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita al CPI LA SAGRERA han de ser actuals per a què la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quan de temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades personals es conservaran mentre duri la finalitat per a la què van ser prestades i no se sol·liciti la seva supressió o revocació.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades personals?

La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment prestat mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. En cas de tenir intenció de fer-ho es recavaria primer l’autorització de les persones afectades.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el dret d’accés a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins al moment.

L’Usuari podrà exercitar els seus drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent, en el domicili social del CPI LA SAGRERA o sol·licitar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@cpisagrera.cat.

En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

El CPI LA SAGRERA informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.