Projecte d’entitat

Creat al 2008 com una escola de patinatge actualment disposa d’una estructura interna consolidada amb equips en totes les franges d’edat
hockey Club Patí la Sagrera

La nostra raó de ser

La practica de l’Hoquei Patins és la nostra raó de ser, i per tant, la nostra principal tasca és la de oferir el millor equip tècnic, i les millors condicions per a la seva pràctica, per tal d'assolir la millor qualitat en la formació esportiva i el millor nivell en la competició possible. Malgrat això, l’aposta és ser un Club multiesportiu, i per això des dels seus primers estatuts, es contempla la possibilitat d’estar obert a d’altres disciplines esportives.

Les nostres normes

Ens regim pels estatuts aprovats per la assemblea i per un codi de règim intern que cal respectar. El nostre Club és punt de trobada entre pares, mares, fills i filles que tenim l'Hoquei Patins com a vincle de relació. És important que els nens i les nenes, que estan en ple procés de formació, tinguin dins del seu espai social, activitats lúdiques, i que es relacionin amb altres nens i nenes de la seva edat, que aprenguin un esport; volem que el CPI La Sagrera esdevingu el seu Club de referència.
https://cpisagrera.cat/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-05-at-16.35.26.jpeg
https://cpisagrera.cat/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-05-at-16.27.57.jpeg

Treball en equip

El treball en equip serà un dels pivots de la nostra entitat, un dels principals valors. La bona sintonia entre l’equip tècnic, esportistes, famílies i dirigents fa realitat els objectius de cada temporada. Respectem la feina de cada persona i els diferents ritmes d’aprenentatge dels esportistes.
Donar confiança als responsables tècnics que impulsin el projecte i que coordinin les diferents tasques en l'àmbit esportiu és essencial per aconseguir les fites de cada temporada.

Projecte femení

L’esport fomenta la participació equilibrada i té la capacitat de promoure la igualtat de gènere. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i les nenes ha de ser un dels objectius principals de la nostra societat i ho es de manera prioritària al CPI La Sagrera.
El nostre Club, ha elaborat un programa per ajudar a aconseguir la igualtat efectiva de nenes i nens i de joves a través de l’esport, concretament a través de l’hoquei patins, des d’una visió femenina. Però no és únicament el foment tradicional d’un esport que entri amb més fortalesa en un àmbit sinó en la metodologia innovadora emprada que ha estat premiada per les Institucions.
https://cpisagrera.cat/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-05-at-16.34.51.jpeg
Premis obtinguts CPI Sagrera

Premis obtinguts

El CPI La Sagrera ha aconseguit diversos premis:
• 13è premi Claret per a la promoció de l'hoquei base
• Premi “Compta fins a 3”, pel seu saber estar a les pistes i a les grades; atorgat per l’Ajuntament de Barcelona (Consell de l’Esport de Barcelona)
• 2 guardons a la “II Gala de Campions”, lliurat per la Federació Catalana de Patinatge
• Premi “Corre per compromís”, Ajuntament de Barcelona (Institut Barcelona Esport), pel projecte PartiCipa, del foment a l’hoquei femení.
Donar confiança als responsables tècnics que impulsin el projecte i que coordinin les diferents tasques en l'àmbit esportiu és essencial per aconseguir les fites de cada temporada.

El projecte esportiu

Un Club és la seva gent, la seva base, els seus nens, les seves nenes i les seves famílies. La nostra principal ambició és que visquin el CPI La Sagrera com el seu Club. Aquest és i serà l’eix vertebrador sobre el que pivota el nostre projecte i que ha de liderar la nostra actuació.
L’hoquei patins està destinat a totes aquelles persones que vulguin practicar un esport i un joc d’esbarjo alhora. Amb el patinatge es desenvolupa el sistema psicomotriu, l’equilibri i la coordinació de moviments. Es tracta d’un esport molt complert.
El nostre Club, ha elaborat un programa per ajudar a aconseguir la igualtat efectiva de nenes i nens i de joves a través de l’esport, concretament a través de l’hoquei patins, des d’una visió femenina. Però no és únicament el foment tradicional d’un esport que entri amb més fortalesa en un àmbit sinó en la metodologia innovadora emprada que ha estat premiada per les Institucions.
https://cpisagrera.cat/wp-content/uploads/2020/04/Club-Pati-Independent-11.jpeg

Comportament dins i fora de les pistes

Les famílies poden treure profit dels avantatges que la pràctica esportiva aporta als infants: activitat física, autoconfiança, amistat, concentració, perseverança, disciplina...
Mentre els nens i les nenes amplien el seu cercle d'amistats i aprenen a treballar en equip, les famílies duen a terme el mateix comportament des de les grades amb les altres famílies. També ajuda a millorar la comunicació entre els pares, amb referència a l'organització logística i les habilitats per gestionar el temps de forma eficient.
CPI Sagrera - comportament exemplar
https://cpisagrera.cat/wp-content/uploads/2020/05/Club-Pati-Independent-14.jpeg

Esport en equip, un benefici per a tots

Les famílies poden treure profit dels avantatges que la pràctica esportiva aporta als infants: activitat física, autoconfiança, amistat, concentració, perseverança, disciplina...
Mentre els nens i les nenes amplien el seu cercle d'amistats i aprenen a treballar en equip, les famílies duen a terme el mateix comportament des de les grades amb les altres famílies. També ajuda a millorar la comunicació entre els pares, amb referència a l'organització logística i les habilitats per gestionar el temps de forma eficient.
Aquest treball ha estat sempre principal en el nostre club: no permetem la manca de respecte ni cap a nosaltres, ni cap al contrari.
És per això que ens han atorgat el premi “Compta fins a 3”.